Algemene Voorwaarden

   1.       Definities 1.1       Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden1.2.      Opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die aan BuroKOM de opdracht geeft.1.3.      Opdracht: de in onderling overleg tussen Opdrachtgever en BuroKOM te bepalen werkzaamheden    …

Lees meer