Hart van Heteren

Datum: Maart – April 2020
Opdrachtgever: De werkgroep Hart van Heteren.
Het dorp Heteren in de gemeente OverBetuwe wil graag een hart creëren voor het dorp. in dat hart komt het huiskamer cafe:  De Huiskamer. Deze horecagelegenheid wil een gezellige natuurlijke uitstraling en een ont-moetende verbindingsplek in het dorp zijn. Dit, wie daar bij betrokken zijn. en wat dat voor eenieder betekent staat in dit overzicht.