Enexis

Datum: december 2019januari 2020

Opdrachtgever: Enexis groep (Den Bosch)
De Enexis groep  wilde een overzicht van het huidige kennismanagement zoals het in de toekomst wenselijk zou zijn. Hiertoe maakte ik deze praatplaat. Groen staat voor: gebeurt inmiddels. Roze staat voor: wenselijk.