Privacyverklaring

Annet Konijn BuroKOM
BuroKOM verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Dat kan zijn doordat je het contactformulier invult, mij belt of e-mailt of als je bij mij een training volgt.
Ik vind het belangrijk dat je weet hoe ik met persoonsgegevens om ga en wil hier open en transparant in zijn.

Welke persoonsgegevens verwerk ik?

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via annet@burokom.nl, dan zal ik deze informatie verwijderen.

Waarom verwerk ik de persoonsgegevens?
BuroKOM verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren
  • Om te analyseren hoe de website gebruikt wordt om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op de bezoekers
  • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen zoals de administratie en de belastingaangifte

Delen van persoonsgegevens met derden
BuroKOM verkoopt je gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Je kunt dan denken aan de verwerking van de betaling, de boekhouding, het verwerken van gegevens uit contactformulieren of de verzending van een pakketje.

Hoe lang bewaar ik je persoonsgegevens?
BuroKOM zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Zolang jouw gegevens noodzakelijk zijn voor het leveren van mijn dienstverlening zal ik deze bewaren. Wanneer deze dienstverlening is afgerond bewaar ik de gegevens maximaal 24 maanden. Wat betreft factuurgegevens houd ik mij aan de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar. Andere persoonsgegevens verwijder ik binnen 3 maanden nadat je jouw toestemming hebt ingetrokken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
BuroKOM gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Analytische cookies verzamelen informatie over het gedrag van bezoekers op een website.

Ik gebruik analytische cookies om via Google Analytics inzicht te krijgen in zaken als welke pagina‚Äôs het meest worden bezocht, hoe lang een bezoeker blijft en welke links worden aangeklikt. Dat maakt het mogelijk de website verder te verbeteren en meer informatie te bieden die de bezoekers graag lezen. Dit verzamelen van gegevens gebeurt op een privacy-vriendelijke manier: het unieke klantgedeelte van het IP-adres heb ik geanonimiseerd.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting hierover op de site van veilig internetten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Natuurlijk kun je je persoonsgegevens inzien, aanpassen of (laten) verwijderen. Ik verzoek je daartoe een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen, zodat ik kan vaststellen dat ik het gevraagde aan de juiste persoon verstrek. Op de kopie van je identiteitsbewijs vraag ik je jouw pasfoto en BSN-nummer onleesbaar te maken. Je kan hiervoor de KopieID app gebruiken van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ik reageer uiterlijk binnen vier weken op je verzoek.
Heb je een klacht omtrent het gebruik van jouw persoonsgegevens door buroKOM? Dan kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
BuroKOM neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mijn website is beveiligd met een SSL certificaat en de server staat in Nederland. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met:

Annet Konijn
BuroKOM
Erfstraat 11
6668AD Randwijk
www.burokom.nl
annet@burokom.nl
Versie juli 2018