De rots als metafoor

Voor mij is een metafoor een manier om grote zaken helder te maken.

Onlangs kwam de metafoor ‘De Rots’ in mijn leven. Graag neem ik je even mee in dat vergelijk. Aanvankelijk had ik op dat bewuste moment behoefte aan een veilige plek, en in mijn hoofd ontstond het beeld van een rustplek. Een kuil in een rots waar ik ongestoord alleen kon zijn, de zon op mijn snoet en de tijd om even pas op de plaats te maken. Ik genoot en putte moed uit dit mooie rust moment.

Verkwikt stond ik op en vervolgde mijn weg.

Mijn enthousiasme speelde me hier parten want, doordat ik de omstandigheden niet voldoende had overzien, viel al snel de donkerte in en kon ik beter een schuilplaats zoeken om te overnachten. Gelukkig bood mijn rots me ook dat onderkomen. Vanuit het holletje bezag ik die volgende ochtend mijn pad. De eenvoudige start die ik waarnam bracht me in flow om deze route te vervolgen en ik verzamelde daardoor moed en kracht om mijn voorgenomen plan uit te voeren.

Het vervolg leek aanvankelijk onmogelijk om te nemen,

maar door de situatie te observeren, vond ik een mogelijkheid. Wat een heerlijk gevoel, het was aan het gebeuren! Mijn enthousiasme temperde wat toen ik bijna bovenaan was. Een gevaarlijk stijl stuk lag voor me. Hiervoor had ik hulpmiddelen nodig. Toen ik goed keek, zag ik dat anderen hier ook al geweest waren. Ik onderzocht hun achtergelaten materiaal en voorzichtig en goed doordacht begon ik aan de laatste klim.

Onoverwinnelijk voelde ik me,

toen ik bovenop die enorme rots mijn armen strekte en mijn pad, en alles daaromheen overzag. Wat een enorme voldoening.

Ondernemen is voor mij, ook, als zo een wandeling op dit rotsige pad.

Actie, enthousiasme, wachten, doorzettingsvermogen, observeren, doen, uitproberen en bereiken. Als ik aan het eind van dit jaar terugkijk zie ik een pracht pad van de afgelopen paar jaren en al de bovengenoemde werkwoorden, en meer, hebben me begeleid. Sterker nog; ik zie een nieuwe top die ik wil beklimmen. Mijn kerstvakantie zal ik grote vellen ophangen op mijn werkkamer. Langzaam en zeker zullen de plannen vorm krijgen. Dus voor jullie: Tot begin volgend jaar. Dan zal ik mijn plannen ontvouwen. Een mooie afsluiting van dit jaar en de mooiste rotspaden gewenst voor het komend jaar.